WEBINARS

OBLIKOVANJE

V webinarju je na praktičen način predstavljeno sodelovanja na platformi 3DEXPERIENCE. V ospredju seminarja je vloga 3DSculptor, ki predstavlja oblikovalca prostih/organskih oblik s pomočjo NURBS površin. Osrednje dogajanje se tako odvija v zmogljivi aplikaciji xShape, ki služi kot okolje za modeliranje z NURBS površinami.

3DEXPERIENCE platforma je orodje, ki združuje celoten nabor potrebnih orodij za maksimalno izkušnjo organizacije, vodenja in delovanja podjetja. Ponuja programske rešitve za vsak oddelek organizacije vse od trženja, prodaje do inženiringa, z namenom ustvarjanja dodane vrednosti ponudbe.

V webinarju boste na praktičen način spoznali vloge za modeliranje in izdelavo dokumentacije v 3DEXPERIENCE okolju: 3D Creator, 3D Sculptor in Drafter.

SIMULACIJE

Simulacije so vedno bolj ključen del v mnogih podjetjih. Seveda pa je za bolj kompleksne simulacije potrebno imeti tudi pravo orodje. V webinarju sta na praktičen način predstavljeni vlogi iz SIMULIAworks portfolija za napredne simulacije na 3DEXPERIENCE platformi.

VODENJE

Simulacije so vedno bolj ključen del v mnogih podjetjih. Seveda pa je za bolj kompleksne simulacije potrebno imeti tudi pravo orodje. V webinarju sta na praktičen način predstavljeni vlogi iz SIMULIAworks portfolija za napredne simulacije na 3DEXPERIENCE platformi.