Enterprise IP Integration Pack

Ta vloga zagotavlja razširljivo in fleksibilno prilagajanje integracijskih stroškov izmenjave z realnimi poslovnimi potrebami preko porabo kreditov pri izvozu podatkov.

Vloga Enterprise IP Integration Pack zagotavlja razširljivo in fleksibilno prilagajanje integracijskih stroškov izmenjave z realnimi poslovnimi potrebami preko porabo kreditov pri izvozu podatkov. Zagotavlja potrebne kredite za izvedbo poslanih nalog.

Inženirski krediti se porabijo:

  • Samo za izvozna opravila,
  • Na podlagi količine izvoženih podatkov (1 kredit za 10 artiklov).

Prednosti

Enterprise IP Integration Pack zagotavlja potrebne kredite za izvedbo poslanih nalog.

Inženirski krediti se porabijo:

  • Samo za izvozna opravila,
  • Na podlagi količine izvoženih podatkov (1 kredit za 10 artiklov).

Poudarki

Enterprise IP Integration Pack zagotavlja potrebne kredite za izvedbo poslanih nalog.

Inženirski krediti se porabijo:

  • Samo za izvozna opravila
  • Na podlagi količine izvoženih podatkov (1 kredit za 10 artiklov).