Collaborative Designer for Solid Edge

Collaborative Designer for Solid Edge  omogoča skupno rabo podatkov in bogati Solid Edge z vdelanimi aplikacijami za produktivnost in upravljanje življenjskega cikla.

Collaborative Designer for Solid Edge povezuje Solid Edge s 3DEXPERIENCE platformo, kar omogoča varno skupno rabo projektnih podatkov v celotnem podjetju. Uporaba skupne strukture izdelkov za vse CAD uporabnike pomaga skrajšati čas do izdaje izdelka na trg z učinkovitim sodelovanjem.

Z uporabo Collaborative Designer for Solid Edge vloge lahko oblikovalci shranijo podatke na platformo, upravljajo dostop in iščejo komponente. Poleg osnovnega upravljanja dokumentov lahko vzdržujejo tudi zgodovino revizij, upravljajo naloge in spremembe, dostopajo do povezanih dokumentov, organizirajo vsebino in komunicirajo s sodelavci, vse v vmesniku Solid Edge.

Prednosti

  • Varno delite podatke na 3DEXPERIENCE platformi, kjer se ekipe lahko takoj povežejo, dostopajo in sodelujejo od koder koli v kateri koli napravi.
  • Delajte učinkoviteje z zmožnostjo hitrega iskanja, ponovne uporabe in upravljanja skupnih nalog iz okolja CAD.
  • Delite podatke z drugimi oblikovalskimi disciplinami in nadaljnjimi funkcijami ter dobavitelji bolj zgodaj v procesu razvoja.
  • Skrajšajte procesne cikle tako, da združite vse zainteresirane strani pri projektu okoli ene same definicije izdelka.

Poudarki

  • Povežite Solid Edge s 3DEXPERIENCE platformo, da delite podatke znotraj podjetja.
  • Sodelujte z zainteresiranimi stranmi pri večdisciplinarni in multi-CAD definiciji izdelka.
  • Izvedite upravljanje podatkov iz Solid Edge.
  • Izboljšajte produktivnost z iskanjem in zaznamki iz Solid Edge.
  • Sodelujte v procesih sprememb s pomočjo poglobljenih orodij za upravljanje sprememb.
  • Omogočite zainteresiranim stranem v podjetju neposreden dostop do projektnih podatkov.