Collaborative Designer for Altium Designer

Učinkovito upravljajte in vključite elektronske zasnove v enotno definicijo elektromehanskega izdelka.

Vloga Collaborative Designer za Altium Designer zagotavlja poglobljeno okolje za upravljanje shem, PCB-jev in Altium Designer knjižnic v platformi 3D EXPERIENCE. Zmogljivosti, ki so na voljo dizajnerjem, vključujejo upravljanje sprememb, ustvarjanje proizvodnih datotek in ponovno uporabo dizajna. Collaborative Designer za Altium Designer omogoča sočasno načrtovanje v realnem času na multiCAD definiciji izdelka. Vloga optimizira načrtovalno delo v porazdeljenih skupinah prek upravljanja PCB komponent in prilagojenih proizvodnih informacij. Oblikovalci sodelujejo z zainteresiranimi stranmi v podjetju pri definiciji izdelka z uporabo pristopa, ki temelji na modelu, kjer so 3D modeli na voljo kadar koli in v kateri koli napravi.

Prednosti

 • Učinkovito sodelujte z uporabo pristopa, ki temelji na modelu, ki omogoča zainteresiranim stranem, da sodelujejo pri multidisciplinarni definiciji 3D izdelka in omogoča izmenjavo podatkov o izdelku med načrtovanjem in proizvodnjo, da se izpolnijo zahteve glede časa do izdaje izdelka na trg.
 • Odpravite napake z uporabo prilagodljivega nadzora revizij in varnega nadzora dostopa, pri čemer zagotovite, da zaposleni, dobavitelji in partnerji delajo s posodobljenimi podatki o izdelkih iz enega samega vira resnice, hkrati pa zmanjšate predelave in ostanke z zagotavljanjem celovitosti podatkov celotne PCB zasnove.
 • Sprejemajte boljše odločitve tako, da oblikovalcem omogočite, da se odločajo na podlagi informiranih podatkov že prej v procesu oblikovanja in delite namen oblikovanja z nabavo, proizvodnjo in dobavitelji.
 • Skrajšajte čas cikla s pospeševanjem izmenjave informacij med oblikovalci (električni, mehanski in programski), nabavo in proizvodnjo; s povezovanje informacij med poslovnimi sistemi, vključno z ECAD knjižnicami in bazami podatkov; in s skrajšanjem časa iskanja obstoječih komponent in povečanje njihove ponovne uporabe.

Poudarki

 • Ohranite natančne predstavitve predvidenega dizajna v 3DEXPERIENCE platformi.
 • Dosežite centralizirano upravljanje CAD datotek, vključno s projekti, shemami, postavitvami PCB, simboli, odtisi in 3D modeli.
 • Nadzorujte delo, spremembe, podatke, dokumente in dinamične konfiguracije.
 • Omogočite ne-inženirskemu osebju neposreden dostop do trenutnih CAD podatkov, ki so potrebni za specifične naloge.
 • Zmanjšajte tveganja povezana z odvečnimi, netočnimi ali zastarelimi informacijami o izdelku.
 • Zmanjšajte ponovno načrtovanje tako, da omogočite sodelovanje med električnimi in strojnimi oblikovalci, nabavo, proizvodnjo in partnerji, hkrati pa zaščitite intelektualno lastnino pred nepooblaščenim dostopom.
 • Zmanjšajte stroške ostankov in predelave z zmanjšanjem napak pri prenosu podatkov med inženiringom in proizvodnjo.
 • Skrajšajte čas pospešene proizvodnje tako, da dobavni verigi zagotovite informacije o komponentah zgodaj v razvojnem procesu.